Excalibur Race Vranov u Brna

04.08.2018 - 05.08.2018 Vranov u Brna

propozice

přihlášení

startovní listina

výsledky

Registrace nového účastníka

identifikace
Javascriptová podpora není funkční.
osobní údaje
Muž
Žena
souhlasím
startovní balíček (závod)
200,- Kč, platba převodem
800,- Kč, platba převodem
900,- Kč, platba převodem
1 600,- Kč, platba převodem
1 500,- Kč, platba převodem
prosím, vyplňte data dalších účastníků

účastník#2

Muž
Žena
1 600,- Kč, platba převodem
prosím, vyplňte data dalších účastníků

účastník#2

Muž
Žena
2 700,- Kč, platba převodem
prosím, vyplňte data dalších účastníků

účastník#2

Muž
Žena
3 100,- Kč, platba převodem
prosím, vyplňte data dalších účastníků

účastník#2

Muž
Žena

účastník#3

Muž
Žena

účastník#4

Muž
Žena
3 300,- Kč, platba převodem
prosím, vyplňte data dalších účastníků

účastník#2

Muž
Žena

účastník#3

Muž
Žena

účastník#4

Muž
Žena
6 000,- Kč, platba převodem
prosím, vyplňte data dalších účastníků

účastník#2

Muž
Žena

účastník#3

Muž
Žena

účastník#4

Muž
Žena
volitelné
poznámka

pravidla účasti na akci

Svou přihláškou potvrzuji a beru na vědomí, že startuji na závodě Excalibur Race na vlastní nebezpečí a dále jsem si plně vědom toho, že mé osobě hrozí nebezpečí zranění či dokonce smrti. Organizátor (Pořadatel) nenese zodpovědnost za zdraví a život závodníka během celého závodu
  • Během závodu existuje riziko nebezpečí vzniku vážné újmy na zdraví, resp. smrti u jednotlivých překážek na trati, které se mohou za nepředvídatelných okolností uvolnit a poškodit. Souhlasím se všemi riziky tratě, známými či neznámými, i kdyby nastaly v důsledku nedbalosti organizátorů soutěže.
  • Svým podpisem na tomto dokumentu potvrzuji, že jsem dosáhl více než 18 let a jsem zdravotně schopný závod dokončit.
  • Souhlasím s první pomocí a lékařským ošetřením mé osoby.
  • Jsem si plně vědom toho, že organizátoři závodu mají právo zrušit, odložit nebo změnit závod kvůli klimatickým podmínkám nebo popřípadě i z jiných příčin, které nemohou plně kontrolovat a ohrozilo by to zdraví a bezpečnost závodníků bez možnosti vrácení startovného.
  • Dávám svůj souhlas pro organizátory nebo osobou organizátory určenou, které budou řídit předmětnou událost, aby mohli využít všechny fotografie, videonahrávky, filmy, obrázky a zvukové nahrávky z této události, před i po ni na jejich další šíření všemi dostupnými médii na jakýkoliv účel bez omezení, bez náhrady a bez nároku na jakákoliv autorská práva. Vše se bude řídit § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.
Vše jsem si řádně přečetl a rozumím úplně všemu.