pochod

registruj se

Krakonošova 100, dálkový pochod

14.06.2024 - 15.06.2024 Vrchlabí, Krkonoše

archiv

propozice

přihlášení

startovní listina

výsledky

Registrace k této akci vyžaduje online platbu na konci registračního procesu .

Přihlášení k akci, krok 1 z 4

1 Vyplnění přihlášky
2 Kontrola vyplněných údajů
3 Souhrn, možnost přidat další účastníky, platba.
4 Hotovo

Přihláška

osobní údaje
Muž
Žena
Velikost je informativní. Konkrétní velikostní tabulka je závislá na konkrétním dodavateli, čtěte prosím propozice akce.
souhlasím
startovní balíček (závod)
registrace uzavřena
registrace uzavřena
registrace uzavřena
registrace uzavřena
registrace uzavřena
registrace uzavřena
registrace uzavřena
registrace uzavřena
250,- Kč, online
poznámka

pravidla účasti na akci

  • Svou přihláškou potvrzuji a beru na vědomí, že se akce účastním na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.
  • Organizátor, všechny osoby spolupracující a osoby spojené s organizaci závodu nenesou vůči účastníkům odpovědnost za újmy na zdraví, materiálu nebo majetku, které mohou nastat před, během nebo po akci.Účastníci nesou občanskoprávní odpovědnost a právní odpovědnost za všechny škody.
  • Přihláškou k akci se zavazuji dodržovat zásady FAIR PLAY, chovat se čestně, sportovně a ohleduplně ke svým soupeřům, ke svému okolí a k přírodě.
  • Pokud jsem mladší 18 let doložím před startem písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce s mou účastí.
  • Zavazuji se používat veškeré bezpečnostní vybavení, které je dáno disciplínou sportovní akce například přilbu v případě cyklistiky, inline bruslení, kolečkových lyží, skialpinismu.
  • Dávám svůj souhlas pro organizátory nebo osobou organizátory určenou, které budou řídit předmětnou událost, aby mohli využít všechny fotografie, videonahrávky, filmy, obrázky a zvukové nahrávky z této události, před i po ni na jejich další šíření všemi dostupnými médii na jakýkoliv účel bez omezení, bez náhrady a bez nároku na jakákoliv autorská práva. Vše se bude řídit § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.
  • Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro účely pořadatele a se zveřejněním jména, příjmení, pohlaví, ročníku, týmu nebo města na výsledkové listině akce. Pořadatel se zavazuje nakládat s osobními daty podle zákona.
  • V den akce se zavazuji účastnit pouze v případě, že na sobě nebudu pociťovat příznaky infekční choroby a zavazuji se rovněž dodržovat všechna aktuálně platná hygienická nařízení.
  • Přečetl jsem si rovněž podmínky účasti na webu pořadatele (nebo v propozicích zde) a přihláškou vyjadřuji svůj souhlas s nimi.

Přihlášením potvrzuji, že znám všechny podmínky účasti na akci a údaje jsem vyplnil pravdivě a úplně.