Info

čipová časomíra

Kontakt

Ochrana osobních údajů

 1. Zpracovatel a Správce údajů

  1. Zpracovatel údajů je fyzická osoba Ing. Jan Kolaja, Ph.D., IČO: 75181916, DIČ: CZ8103290998.
  2. Správce údajů je příslušný pořadatel akce, ke které se uživatel přihlašuje.
 2. Typy zpracovaných údajů

  Přihlášením ke sportovní akci, tedy registrací na webu Sportchallenge.cz dáváte Zpracovateli a Správci údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. a zákona č. 480/2004 Sb., souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které lze rozdělin na následující typy:
  1. Povinné údaje veřejné (budou vidět ve startovních a výsledkových listinách): jméno, příjmení, pohlaví, rok narození, obec.
  2. Povinné údaje neveřejné (určené pouze Zpracovateli a Správci): datum narození, emailová adresa (jen uživatele, který provádí registraci, např. rodič dítěte).
  3. Volitelné údaje veřejné : tým, případně účast ve speciálních kategoriích (100kg, IZS, zaměstnanec určitého subjektu...)
  4. Volitelné údaje neveřejné : telefon, adresa, číslo dokladu (pokud je při akci překročena státní hranice), velikost trička, ponožek, číslo zaměstnaneckého dokladu...
 3. Účel zpracování údajů

  Poskytnuté údaje jsou zpracovávány za účelem registrace k akci včetně určení kategorie, zasílání pokynů, prezentaci účastníků, zveřejnění výsledkových listin, marketingové účely.

  V neposlední řadě jsou osobní údaje uchovávány pro urychlení přihlašování na místě.

 4. Expirace souhlasu

  Data jsou uchována po dobu 3 let od udělení souhlasu. Datem souhlasu se rozumí datum pořádání akce.

 5. Práva uživatele

  1. Uživatel má právo na změnu osobních údajů.
  2. Uživatel má právo vzít souhlas zpět (vymazání ze systému).
  3. Uživatel má právo na informace ohledně svých osobních údajů.
 6. Bezpečnost

  1. Zpracovatel se zavazuje zamezit dostupnými prostředky přístupu neoprávněných osob k neveřejným údajům.
  2. Nakládání s osobními údaji probíhá plně vsouladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů(GDPR).
 7. Kontakt

  Pro informace, změny, požadavky využívejte výhradně elektronickou poštu: info@sportchallenge.cz